Ხარისხის გარანტია


1, ჩვენი კომპანიის მიერ მოწოდებული აღჭურვილობის გარანტია არის ახალი გამოუყენებელი უახლესი დიზაინით და დამზადებული შესაფერისი მასალის გამოყენებით და ყველა ასპექტში აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ხარისხის სპეციფიკაციას და შესრულებას.

2, კომპანიის გარანტია, რომელიც უზრუნველყოფილია აღჭურვილობის მიერ მისი სწორი მითითებების შემდეგ, მთელი სისტემის მუშაობაში ინსტალაციისა და გამართვის შემდეგ 3 დღის შემდეგ, პროდუქტის ტექნიკური შესრულების მაჩვენებლების მისაღწევად.

3, ჩვენი კომპანია გარანტიას იძლევა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარისხის გარანტიის პერიოდში, საპროექტო პროცესის მიწოდების ტექნიკის წარმოების ინსტალაციის გამართვა ან მატერიალური დეფექტები და ყველაფერი, რაც გამოწვეულია გამყიდველის პასუხისმგებლობით, პასუხისმგებელია წარმოების ხაზის ხარვეზსა და დაზიანებაზე.

4, მთელი მანქანის ხარისხის გარანტიის პერიოდი საწარმოო ხაზისთვის მიღებიდან 12 თვის განმავლობაში. თუ აღმოჩენილია ხარისხის გარანტიის პერიოდში, საქონლის ხარისხში ან სპეციფიკაციაში და არ შეესაბამება ხელშეკრულების დებულებებს, ან დაადასტურებს, რომ საქონელი არის დეფექტური (მათ შორის, პოტენციური დეფექტები ან უხარისხო მასალების გამოყენება და ა.შ.), მყიდველს უფლება აქვს საქონლის იურიდიული დეპარტამენტის მიერ გაცემული ინსპექტირების სერტიფიკატის მიხედვით ხარისხის გარანტიის ვადაში წარადგინოს გამყიდველის მკურნალობის სქემა.

5, კომპანია პროდუქციის ხარისხზე მიწოდებული აღჭურვილობის მექანიკურ თვისებებზე და პროდუქტის მოხმარების ინდექსის გარანტიაზე.

Გარანტია


1, აღჭურვილობის მიღების შემდეგ, უზრუნველყოთ 12 თვიანი გარანტია, გარანტიის პერიოდი გათვალისწინებულია უფასოდ გამყიდველის მიერ გამოწვეული ნაწილებისა და კომპონენტების დეფექტისთვის და დროული და ეფექტური სერვისით.

2, გარანტიის შემდეგ, უწყვეტი უზრუნველყოფს ფართოდ ხელსაყრელ ტექნიკურ მხარდაჭერას გაყიდვების შემდგომ მომსახურებას.
გაყიდვების შემდგომი სერვისი: ჩვენი კომპანიის გაყიდვების შემდგომი სერვისის განყოფილებას აქვს გაყიდვების შემდგომი მომსახურების ცხელი ხაზის სერვისის გამოყოფილი ტელეფონი, ჩვენი პერსონალი პასუხისმგებელია ტელეფონის მომხმარებლის არჩევაზე, უზრუნველყოს მომხმარებლისთვის პირველ კითხვაზე, რომ ენთუზიაზმით გასცეს გულწრფელი პასუხი აღჭურვილობის შემდეგ. აღჭურვილობის მიღებას ჩვენ ვაძლევთ 12 თვიან საგარანტიო მომსახურების პროცესს, ერთხელ მაინც მოვაწოდებთ რუტინული შემოწმების პროფესიონალი და ტექნიკური პერსონალის მიერ და მოგაწვდით დეტალურ ინსპექტირების ანგარიშს, მომხმარებლის მითითების მომხმარებელთათვის, რომლებიც წარმოადგინეს მკაფიო ტექნიკური მოთხოვნების შემდეგ, ჩვენი კომპანია გვპირდება. : მომხმარებლის სცენა უმოკლეს დროში გაიგზავნება სარემონტო სერვისზე.